Interessante links

https://www.wijzijngoes.nl/Bestuursmutaties

Onlangs hebben de heren Oosthoek en Van Wanrooij aangegeven, niet langer bestuurslid meer te willen zijn. Dit omvoor  hen moverende redenen.

Renovatie Jan Ligthart

Misschien heeft u het in de PZC gelezen: De gemeente Goes is van plan om het wijkgebouw Jan Ligthart hetzij te renoveren, hetzij af te breken. In het laatste geval (volgens de PZC) wordt er gedacht aan een nieuw gebouw of aan een gebouw elders in de wijk.
Hoewel er nog geen contact geweest is met de wijkvereniging, heeft het bestuur er uiteraard wel over nagedacht. Men is van mening, dat in ieder geval iets op korte termijn dient te gebeuren, omdat het gebouw is bijzonder slechte staat is.

U hoort er meer van via deze website.

Nieuwe penningmeester

Na 22 jaar penningmeesterschap heeft de heer Van Wanrooij besloten het penningmeesterschap neer te leggen. Zijn opvolger, dhr De Vilder, heeft inmiddels de financiën overgenomen. We wensen de heer De Vilder heel veel succes als nieuwe penningmeester van wijkvereniging Goes-Oost.

Wist u

Dat aktiviteitenleiders gebruik kunnen maken van deze website om u te vertellen wat belangrijk is voor uw aktiviteit? Helaas maakt slects één aktiviteit hiervan gebruik!

Aktiviteitenleiders: u kunt bijvoorbeeld de uitslagen van uw aktiviteit op deze site laten plaatsen. Stuur de gegevens naar de webmaster harryvw@zeelandnet.nl met vermelding waar u het wilt plaatsen (op de voorpagina of bij uw aktiviteit).
Privacyverklaring


Kontakt met webmaster
zaalverhuur:

Ingemieras@hotmail.com

AGENDA

Maandag

13.15 u.: Bridge
13.15 u.: Middagbiljart
13.15 u.: Winterschilders

Dinsdag

13.15 u.: Bridge
13.15 u.: Middagbiljart
13.15 u.: Biblio-puzzeltheek
14.15 u.: kinderknutselclub
19.00 u.: Winterschilders
19.00 u.: Sjoelclub
19.00 u.: Klaverjasclub

Woensdag

13.15 u.: Middagbiljart
13.15 u.: Hobbyschilders
13.15 u.: Biblio-puzzeltheek
13.30 u.: inloopmoment Goes-Oost
14.15 u.: kinderknutselclub
19.30 u.: knutselen voor volwassenen

Donderdag

13.15 u.: Middagbiljart
13.15 u.: Jokerclub
13.30 u.: knutselen voor volwassenen
19.15 u.: Avondbiljart
19.30 u.: Volleybal (in gymzaal)

Vrijdag

13.15 u.: Open middag
13.15 u.: Bridge
13.45 u.: Sjoelclub
19.15 u.: Avondbiljart